Velitelé

Současné velení

plk. Róbert Dziak

plk. Róbert Dziak

velitel pluku

K “paras” jsem poprvé nastoupil v roce 2006 z velitelství 4. brigády rychlého nasazení. Po osm let jsem zde působil jako zástupce náčelníka štábu pro operace a náčelník štábu. Po návratu z kurzu vyšších důstojníků námořní pěchoty (USMC) jsem měl v letech 2014-2016 tu čest 43. výsadkovému praporu velet.

Do Chrudimi jsem se vrátil po zkušenostech získaných na velitelství NATO pro transformace (ACT Norfolk) a na Sekci rozvoje sil Generálního štábu AČR, kde jsem zodpovídal za rozvoj výsadkového vojska. S výsadkáři jsem absolvoval celkem pět nasazení do operací na Balkáně a v Afghánistánu. Každá z těch misí byla jiná, ale v každé z nich mě přesvědčili, ze se na ně můžu stoprocentně spolehnout.

pplk. Ivo Zelinka

pplk. Ivo Zelinka

zástupce velitele

K výsadkářům jsem nastoupil ihned po skončení Vojenské vysoké školy pozemního vojska, obor průzkumník, v roce 2004. Jelikož se mi během studia podařilo absolvovat kurz amerických speciálních jednotek Rangers, výsadkáři pro mě byli jasná volba. Za těch 15 let jsem měl to štěstí velet všem stupňům od výsadkové čety, přes výsadkovou rotu až po výsadkový prapor i absolvovat čtyři zahraniční nasazení. Od výsadkářů jsem si dvakrát odskočil na štáb – nejdřív na štáb brigády, pak přímo na Generální štáb v Praze, kde se mi dostalo životní příležitosti být u transformace výsadkového vojska. K tomu mi nesmírně napomohlo absolvování studia na vysoké škole americké námořní pěchoty v Quanticu. Jsem nesmírně vděčný za příležitost, už z Chrudimi, dotáhnout celý proces transformace do konce.

Zajímavosti: jsem fanatik do CrossFitu, skáču volné pády v civilu, příležitostně vyučuji na Univerzitě Karlově v rámci Katedry bezpečnostních studií.

pplk. Petr Tesařík

pplk. Petr Tesařík

náčelník štábu

Moje cesta k výsadkářům byla trochu komplikovanější a začala během mé služby u mechanizovaného praporu v Žatci, kdy jsem v roce 2006 stal velitelem 1. roty. Ta měla jako druhou specializaci právě provádění výsadků a byla tak předurčena pro případné doplňování výsadkového praporu. Ihned jsem pochopil, že je to něco, co chci dělat i po ukončení svého tehdejšího zařazení a proto jsem v roce 2009 odešel do Chrudimi. Za svou kariéru jsem zastával velitelské i štábní funkce, byl pětkrát vyslán do zahraniční operace a absolvoval vysokou školu americké námořní pěchoty v Quanticu. Měl jsem tu čest a byl jsem jedním z mála, který stál u zrodu výsadkového pluku při vzniku jeho Organizačního prvku v roce 2019.

Zajímavosti: mám rád jakýkoliv sport a už od svých patnácti let jsem měl slabost pro jednostopá vozidla.

nprap. Robert Otáhal

nprap. Robert Otáhal

vrchní praporčík

K výsadkářům jsem nastoupil tři roky po ukončení vojenské základní služby, jako délesloužící, ihned po transformaci útvaru na 43.vmpr v roce 1994. Byla to cesta, jak se dostat k výsadkovým jednotkám, jež se honosí mottem: „MEČE ARMÁDY HROT“.

Za 27 let služby u výsadkářů jsem měl to štěstí projít si všemi funkcemi „stříbrného sboru“ od velitele družstva, zástupce velitele čety, velitele čety, vedoucího praporčíka, až po současnou funkci vrchního praporčíka 43. výsadkového pluku. Mám za sebou několik zahraničních operací na Balkáně a v Asii. Jsem nesmírně vděčný za příležitost být při transformaci výsadkového vojska a podílet se na rozvoji AČR.

Zajímavosti: miluji sport, mašiny a nadupaná auta a také kolektiv, který se nebojí zavádět nové trendy, výstroj a výzbroj.

Historie velitelů

2020 – dosud
Image description

plk. Róbert Dziak

2020
43. výsadkový pluk

43. výsadkový pluk

2019 – 2020
Image description

pplk. Ivo Zelinka

2016 – 2019
Image description

pplk. Jiří Adamec

2014 – 2016
Image description

pplk. Róbert Dziak

2010 – 2014
Image description

pplk. Ladislav Švejda

2005 – 2010
Image description

pplk. Zdeněk Kolář

2003 – 2005
Image description

pplk. Oldřich Nápravník

2000 – 2003
Image description

pplk. Aleš Opata

1998 – 2000
Image description

pplk. Aleš Vodehnal

1996 – 1998
Image description

pplk. Alexandr Kokuňko

1993 – 1996
Image description

pplk. Josef Prokš

1994
43. výsadkový prapor

43. výsadkový prapor

1991 – 1993
Image description

pplk. Pavel Lukáš

1987 – 1991
Image description

pplk. Josef Marguš

1987
71. výsadkový úderný prapor

71. výsadkový úderný prapor

1967 – 1969
Image description

kpt. Milan Vaigl

1966 – 1967
Image description

mjr. Jan Michňák

1957 – 1966
Image description

kpt. Jan Tisovský

1956 – 1957
Image description

kpt. Vlastimil Gallat

1955 – 1956
Image description

kpt. Jan Tisovský

1953 – 1955
Image description

npor. Josef Mrázek

1952 – 1953
Image description

škpt. Karel Komínek

1951 – 1952
Image description

škpt. František Mansfeld

1950 – 1951
Image description

mjr. František Moravec

1949 – 1950
Image description

mjr. Miroslav Kňourek

1947 - 1949
Image description

mjr. Oldřich Talášek

1947
71. výsadkový prapor

71. výsadkový prapor