Uniforma

Baret

Původ červeného (správně „vínového“) baretu sahá, jako celá tradice výsadkových sil, až do období 2. světové války. První velitel britské 1. výsadkové divize generálmajor Frederick Browning zvolil barvu baretu, jak praví legenda, po rozhovoru s prvním výsadkářem, kterého potkal a dal mu na výběr mezi modrou a červenou barvou baretu. Odpověď výsadkáře zněla: „Ovšemže červený, pane“.

Dnes je nošen výsadkáři s velkým státním znakem se zkříženými meči (symbol v československé armádě původně vyhrazen jen pro vojáky „zbraní“ – vojáci „služeb“ nosili velký státní znak bez zkřížených mečů) nad levým okem. Okraj baretu se vepředu nosí na dva prsty od kořenu nosu.

Výsadkáři získávají nárok na nošení výsadkového baretu až po splnění Základního výsadkového kurzu po svém prvním seskoku. Do té doby nosí nováčci polní čepici.

Červený baret

Bojový prapor

Bojový prapor

Základní řád (Zákl-1) říká: „Bojový prapor je symbolem vojenské cti a statečnosti, připomíná každému vojákovi povinnost sloužit vlasti a bránit ji proti vnějšímu napadení“. Bojový prapor udělil 43. výsadkovému pluku prezident České republiky v den jeho vzniku 1. října 2020.

Útvar nese čestný název „Československých parašutistů“, který nesl 71. výsadkový prapor od svého vzniku až do roku 1952. Ten byl 71. výsadkovému údernému praporu navrácen v roce 1991 a od té doby provází chrudimský výsadkový útvar. 43. výsadkový pluk nad to používá stejné krycí číslo jako 71. výsadkový prapor do roku 1949 - VÚ 2298.

Na bojovém praporu (100x100 cm) je na podkladě tmavě červené barvy umístěn barevný znak 43. výsadkového pluku: na kruhovém, děleném, tmavočerveně lemovaném štítě je v horní, černé polovině položen britský výsadkový symbol z let druhé světové války, bílá (stříbrná) puma na padáku, doplněná z obou stran světle modrými křídly o sedmi letkách. Dolní polovina je bílo - červeno - modře dvakrát polcená. Lem znaku je v tmavočervené barvě výsadkového baretu.

Nad znakem pluku vyveden nápis: „43. VÝSADKOVÝ“. Pod znakem vyveden nápis: „PLUK“. Z heraldicky levé strany znaku je na praporu umístěn lipový lístek, z heraldicky pravé strany znaku je umístěn erb města Chrudimi. Obvod praporu je ozdoben plamínkovým lemem v barvách národní trikolory, v pořadí modrá, červená, bílá.

Bojový prapor

Znak

Znak 43. výsadkového pluku

Znak 43. výsadkového pluku se sestává ze dvou částí – tzv. „malého znaku“ kruhového tvaru, který doplňuje tzv. „mluvící stuha“ nahoře.

Kruhový znak se skládá z československé trikolóry a britských výsadkových křídel. Odkazuje tedy na místo vzniku československého výsadkového vojska.

Mluvící stuha, jak název napovídá, slovně doplňuje heraldický znak. Asi nejznámější mluvící stuhou v českém prostředí je mluvící stuha nad erbem Jana Lucemburského „Ich Dien“. Stuha výsadkového pluku odkazuje na stuhu 43. výsadkového praporu a slovně vyjadřuje zkrácený název útvaru.

Označení jednotek

Smysl rukávového označení výsadkových jednotek je ryze praktický. Vzniklo již za 2. světové války ve formě tzv. „Drop Zone Flashes“ pro britské výsadkáře z důvodu snazšího rozlišení jednotlivých skupin na doskokové ploše. Nejinak tomu bylo v poválečném období s rukávovým označením jednotlivých výsadkových útvarů československé 22. výsadkové brigády. Konkrétní podoba je dnes jiná, praktický důvod ale zůstal. U 43. výsadkového pluku se nosí nad znakem útvaru jako jeho doplněk, lze však využít i pro označení shromaždišť po seskoku (plachty) a vojenské techniky (černobílé vyobrazení).

1. - 5. komando1. - 5. komando1. - 5. komando1. - 5. komando1. - 5. komando

1. - 5. komando

Všechna komanda mají rukávové označení v podobě zlatě lemovaného štítu s polem v barvě jedné ze čtyřech základních heraldických barev (červená, modrá, zelená a černá). V případě 5. komanda je použito tzv. “doplňkové” heraldické barvy, hnědé. Zlaté lemování symbolizuje jednotky hlavního úsilí pluku.

1. - 5. komando1. - 5. komando1. - 5. komando1. - 5. komando1. - 5. komando
Středisko zbraní

Středisko zbraní

Dělený zlato černý štít svou černou barvou symbolicky odkazuje na historické označení 22. dělostřeleckého výsadkového oddílu, zlatá barva značí jednotku bojové podpory hlavního úsilí pluku.

Středisko zbraní
Středisko bojové podpory

Středisko bojové podpory

Dělený zlato zelený štít svým zeleným polem asociuje hlavní poslání jednotky (vedení průzkumu), zlatá barva značí jednotku bojové podpory hlavního úsilí pluku.

Středisko bojové podpory
Středisko zabezpečení velení

Středisko zabezpečení velení

Čtvrcený modro stříbrný štít svými dvěma vzhůru mířícími (z pohledu pozorovatele) čtvrtěmi asociuje nejdůležitější úkol jednotky (spojení na nadřízený stupeň), stříbrná barva značí jednotku bojového zabezpečení pluku.

Středisko zabezpečení velení
Středisko logistického zabezpečení

Středisko logistického zabezpečení

Čtvrcený hnědo stříbrný štít svými dvěma dolů mířícími (z pohledu pozorovatele) hnědými čtvrtěmi odkazuje na historické označení týlu 22. výsadkové brigády a asociuje klíčový úkol jednotky (logistické zabezpečení ze stupně útvaru až po tu nejmenší jednotku), stříbrná barva značí jednotku bojového zabezpečení pluku.

Středisko logistického zabezpečení
Zdravotnický odřad

Zdravotnický odřad

Stříbrný štít s červeným ondřejským křížem svou volbou tvarů i barev přirozeně asociuje hlavní úkol jednotky, kterým je zdravotnické zabezpečení útvaru.

Zdravotnický odřad
Středisko bojového výcviku

Středisko bojového výcviku

Stříbrný štít s dole zahroceným černým kůlem odkazuje svým heraldickým znamením na praktickou pomůcku všech instruktorů taktického výcviku – zahrocenou hůl. Stříbrná barva značí jednotku bojového zabezpečení pluku.

Středisko bojového výcviku
Středisko výsadkové přípravy

Středisko výsadkové přípravy

Modrý štít s oboustranně zahroceným stříbrným břevnem asociuje základní poslání jednotky. Oboustranně zahrocené stříbrné břevno je totiž stylizovaným vyobrazením instruktora výsadkové přípravy v prsní poloze při volném pádu na modrém nebi.

Středisko výsadkové přípravy
Velení a štáb

Velení a štáb

Vyobrazení převrácené zlaté krokve na červeném štítu právě pro velení pluku má svůj heraldický význam. Krokev bývala svorníkem celé stavby a její převrácená podoba odkazuje na útok seshora. Tento prvek využili českoslovenští výsadkáři ve svém prvním návrhu výsadkového odznaku. Červená barva asociuje barvu výsadkového baretu.

Velení a štáb
;