Velitelé

pplk. Petr Matouš

pplk. Petr Matouš

velitel 43. výsadkového pluku

K výsadkovému vojsku mě to táhlo už od vojenské vysoké školy z dob skupiny Commandos, kdy jsme začali skákat v civilu. Výsadkářem jsem byl následně celou předchozí službu u 601. skupiny speciálních sil, se kterou jsem byl 4x nasazen v Afghánistánu a 2x v Africe. Během své služby jsem působil na Úřadu vlády jako vojenský přidělenec MO - poradce předsedy vlády a koordinátor agendy čelení hybridnímu působení (pro Odbornou pracovní skupinu Bezpečnostní rady státu). Na výsadkový pluk jsem nastoupil k 1. 11. 2022 z pozice poradce ministryně obrany. Být součástí velení 43. výsadkového pluku pro mě znamená čest a hrdost.

pplk. Marek Štěpánek

pplk. Marek Štěpánek

náčelník štábu

K výsadkářům a 43. výsadkovému praporu jsem nastoupil v roce 2008 po studiu na Univerzitě obrany. Prošel jsem všemi důstojnickými funkcemi na výsadkové rotě, následně jsem působil jako zástupce náčelníka štábu pro operace. Ještě před vznikem pluku jsem zastával funkci zástupce velitele praporu, poté jsem se na dva roky odebral na odbor bojové přípravy Velitelství pro operace, abych se odtud vrátil na svoji současnou funkci náčelníka štábu 43. výsadkového pluku. Jsem odkojen výsadkáři a absolvoval jsem s nimi čtyři zahraniční nasazení, tři v Afghánistánu a jedno v Mali. Sloužit v Chrudimi je pro mne ctí a velkým závazkem.

nprap. Robert Otáhal

nprap. Robert Otáhal

vrchní praporčík

K výsadkářům jsem nastoupil tři roky po ukončení vojenské základní služby, jako délesloužící, ihned po transformaci útvaru na 43.vmpr v roce 1994. Byla to cesta, jak se dostat k výsadkovým jednotkám, jež se honosí mottem: MEČE ARMÁDY HROT. Za 27 let služby u výsadkářů jsem měl to štěstí projít si všemi funkcemi „stříbrného sboru“ od velitele družstva, zástupce velitele čety, velitele čety, vedoucího praporčíka, až po současnou funkci vrchního praporčíka 43. výsadkového pluku. Mám za sebou několik zahraničních operací na Balkáně a v Asii. Jsem nesmírně vděčný za příležitost být při transformaci výsadkového vojska a podílet se na rozvoji AČR.

Historie velitelů

43. výsadkový pluk43. výsadkový pluk

pplk. Petr Matoušpplk. Petr Matouš2023 - dosud
plk. Jiří Líbalplk. Jiří Líbal2022 - 2023
plk. Róbert Dziakplk. Róbert Dziak2020 - 2022

43. výsadkový prapor43. výsadkový prapor

pplk. Ivo Zelinkapplk. Ivo Zelinka2019 - 2020
pplk. Jiří Adamecpplk. Jiří Adamec2016 - 2019
pplk. Róbert Dziakpplk. Róbert Dziak2014 - 2016
pplk. Ladislav Švejdapplk. Ladislav Švejda2010 - 2014
pplk. Zdeněk Kolářpplk. Zdeněk Kolář2005 - 2010
pplk. Oldřich Nápravníkpplk. Oldřich Nápravník2003 - 2005
pplk. Aleš Opatapplk. Aleš Opata2000 - 2003
pplk. Aleš Vodehnalpplk. Aleš Vodehnal1998 - 2000
pplk. Alexandr Kokuňkopplk. Alexandr Kokuňko1996 - 1998
pplk. Josef Prokšpplk. Josef Prokš1993 - 1996

71. výsadkový úderný prapor71. výsadkový úderný prapor

pplk. Pavel Lukášpplk. Pavel Lukáš1991 - 1993
pplk. Josef Margušpplk. Josef Marguš1987 - 1991

71. výsadkový prapor71. výsadkový prapor

kpt. Milan Vaiglkpt. Milan Vaigl1967 - 1969
mjr. Jan Michňákmjr. Jan Michňák1966 - 1967
kpt. Jan Tisovskýkpt. Jan Tisovský1957 - 1966
kpt. Vlastimil Gallatkpt. Vlastimil Gallat1956 - 1957
kpt. Jan Tisovskýkpt. Jan Tisovský1955 - 1956
npor. Josef Mrázeknpor. Josef Mrázek1953 - 1955
škpt. Karel Komínekškpt. Karel Komínek1952 - 1953
škpt. František Mansfeldškpt. František Mansfeld1951 - 1952
mjr. František Moravecmjr. František Moravec1950 - 1951
mjr. Miroslav Kňourekmjr. Miroslav Kňourek1949 - 1950
mjr. Oldřich Talášekmjr. Oldřich Talášek1947 - 1949
;